Nhận đuợc nhiều danh hiệu nhưng chỉ nhận được tiền thuởng của một danh hiệu có đúng không?

Ngày hỏi:06/06/2013
Bạn đọc Báo Ninh Thuận Nguyễn Hồng Oanh và một số cá nhân, hỏi: Bản thân vừa được công nhận danh hiệu “Lao động Tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện nhưng chỉ được nhận tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” như vậy có đúng không?

  Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm c, d, khoản 2, Điều 68, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, thì:

   + Trong cùng một thời điểm, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác nhau, thì được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mỗi danh hiệu và hình thức khen thưởng có mức thưởng cao nhất;

   + Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, các danh hiệu đó có thời gian để đạt được thành tích khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu.

   Trường hợp trên nếu cá nhân thuộc diện khen năm công tác: Vừa được công nhận danh hiệu “Lao động Tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện thì chỉ được nhận tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, mức tiền thưởng cao nhất so với tiền thưởng danh hiệu “Lao động Tiên tiến” và tặng Giấy khen là đúng quy định.

   Trong trường hợp cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động Tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” về thành tích năm công tác và được tặng Giấy khen về thành tích đột xuất hoặc thi đua chuyên đề thì được nhận tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và tiền thưởng Giấy khen.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn