Nhân lực để đảm bảo hoạt động tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:31/08/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi, những nhân sự của Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Vậy Ban biên tập, cho tôi hỏi nhân sự để để đảm bảo hoạt động tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhân lực để đảm bảo hoạt động tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Điều 20 Quyết định 146/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, cụ thể:

   - Cá nhân tham gia vào quá trình quản lý, duy trì hoạt động Cổng hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm để bảo đảm phục vụ cho hoạt động Cổng.

   - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí đủ nhân lực phụ trách cung cấp thông tin và xử lý, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình theo đúng thời hạn quy định.

   - Trung tâm Thông tin có trách nhiệm:

   + Bố trí đủ nhân lực chuyên môn để trực tiếp quản trị Cổng;

   + Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành để cung cấp thông tin;

   + Xây dựng nhu cầu biên chế Bộ phận thường trực, quản trị, giúp việc cho Ban Biên tập Cổng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn