Nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày hỏi:08/05/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì việc nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
   (ảnh minh họa)
  • Nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại Điều 8 Thông tư 1/2021/TT-BNV, cụ thể như sau:

   Tổ bầu cử phân công thành viên nhận các loại tài liệu sau đây từ Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban bầu cử cùng cấp:

   - Nhận Thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho cử tri trước ngày bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử.

   - Nhận đủ số lượng phiếu bầu theo danh sách cử tri và số lượng phiếu bầu dự phòng. Khi nhận phiếu bầu phải có biên bản bàn giao giữa người giao và người nhận về số lượng cụ thể của từng loại phiếu bầu. Tổ bầu cử kiểm tra kỹ phiếu bầu về số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử, danh sách họ và tên những ứng cử viên đúng với khu vực bỏ phiếu của tổ mình và phải quản lý chặt chẽ số lượng các loại phiếu bầu.

   - Con dấu của Tổ bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu”.

   - Các loại biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử.

   - Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu.

   - Danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu.

   - Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân.

   - Phù hiệu của các thành viên Tổ bầu cử.

   - Văn phòng phẩm (bút, giấy, kéo, thước kẻ, keo dán, hộp mực con dấu,...).

   - Các tài liệu khác liên quan đến bầu cử theo hướng dẫn của địa phương.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn