Nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công chức luân chuyển lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Xin chào, tôi tên Thái Tài sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, tôi làm trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước. Tôi đã được luân chuyển vào công tác tại vị trí này đã được 1 năm, nay đã đến thời gian nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công việc hiện tại của tôi. Do đó, tôi muốn tìm hiểu rõ hơn nhờ các bạn hỗ trợ giúp: Nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công chức luân chuyển lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn! (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, nhận xét, đánh giá hàng năm được quy định như sau:

   - Việc nhận xét, đánh giá đối với công chức luân chuyển hàng năm được thực hiện như đối với công chức đang công tác tại đơn vị. Nội dung đánh giá, phân loại công chức thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.

   - Bản nhận xét đánh giá hàng năm được lưu tại đơn vị nơi công chức luân chuyển đến 01 bản, hồ sơ cá nhân 01 bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ 01 bản.

   - Bên cạnh đó, ngoài nhận xét đánh giá hàng năm thì còn nhận xét, đánh giá khi hết thời hạn luân chuyển, cụ thể:

   + Công chức luân chuyển tự viết bản nhận xét, đánh giá về quá trình công tác trong thời hạn luân chuyển (theo Mẫu đánh giá công chức hàng năm).

   + Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị nơi cán bộ luân chuyển đến nhận xét, đánh giá và xếp loại về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức trong thời hạn luân chuyển.

   + Bản nhận xét đánh giá khi hết thời hạn luân chuyển được lưu hồ sơ cá nhân 01 bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ 01 bản.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công chức luân chuyển lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước. Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn