Nhiệm cụ của Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Ngày hỏi:27/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Thành, tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: 

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định ra sao? Mong sớm nhận được phản hồi từ anh/ chị của Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm cụ của Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 33 Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực dân tộc;

   - Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

   - Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực dân tộc; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực dân tộc;

   - Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực dân tộc tại địa phương;

   - Kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc;

   - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn