Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là mấy năm?

Ngày hỏi:06/11/2020

Pháp luật về tổ chức Tòa án nhân dân quy định như thế nào nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao? Cụ thể là bao nhiêu năm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định như sau:

   Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

   Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

   Như vậy, nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là 05 năm theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn