Nhiệm kỳ của Chính phủ là bao lâu?

Ngày hỏi:28/09/2018

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước ta, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Vậy Chính phủ sẽ có nhiệm kỳ là bao lâu theo quy định của pháp luật hiện nay thưa các luật sư thân mến? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất từ các luật sư.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

   Theo quy định tại Điều 3 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 thì nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ.

   Theo quy định tại Điều 2 Luật tổ chức Quốc hội 2014 thì nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

   Như vậy, căn cứ các phân tích cũng như các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định được nhiệm kỳ của Chính phủ là 5 năm. Trường hợp Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình thì nhiệm kỳ của Chính phủ cũng được rút ngắn hoặc kéo dài theo. Và khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn