Nhiệm kỳ của đại biểu quốc hội là bao lâu?

Ngày hỏi:28/12/2020

Cho hỏi: Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội là bao lâu? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 25 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, có quy định về nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội như sau:

   - Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

   - Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung bắt đầu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.

   Và tại Khoản 1 Điều 2 Luật cũng có quy định:

   - Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì đại biểu Quốc hội có nhiệm kỳ 5 năm, đối với những đại biểu được bầu bổ sung thì được tính từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn