Nhiệm kỳ của thẩm phán là 5 năm?

Ngày hỏi:26/03/2021

Thẩm phán là được bổ nhiệm, vậy thì nhiệm kỳ của thẩm phán là mấy năm? Nghe nói là 5 năm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 74 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 có quy định về nhiệm kỳ của thẩm phán như sau:

   Nhiệm kỳ đầu của các Thẩm phán là 05 năm; trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm.

   Như vậy, chỉ có nhiệm kỳ đầu của các thẩm phán là 05 năm. Những trường hợp được bổ nhiệm lại hay bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo sẽ là 10 năm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT