Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Ngày hỏi:13/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 7 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng khoa học là 05 năm.

   - Số lượng thành viên Hội đồng khoa học không quá 19 người, do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

   - Trong trường hợp cần thiết Viện trưởng VKSND tối cao có thể quyết định thay đổi, bổ sung số lượng và nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng khoa học theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Tòa án tối cao
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn