Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức bảo đảm cho công tác tự vệ

Ngày hỏi:30/12/2016

Bạn HOÀNG VĂN NAM (Ba Đình, Hà Nội) hỏi: Đề nghị quý báo cho biết nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức bảo đảm cho công tác tự vệ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Báo điện tử Quân đội nhân dân tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Luật dân quân tự vệ năm 2009như sau:

   1. Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức gồm:

   a) Đăng ký, quản lý, tổ chức, huấn luyện, hoạt động đơn vị tự vệ thuộc quyền; tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ;

   b) Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng, quân sự cho cán bộ tự vệ;

   c) Bảo đảm tiền lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu, xe theo chế độ hiện hành đối với tự vệ được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền hoặc người lao động trong doanh nghiệp chưa tổ chức tự vệ thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ tại địa phương;

   d) Mua sắm trang phục của cán bộ, chiến sĩ tự vệ nòng cốt;

   đ) Bảo đảm cơ sở vật chất cho việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động thông tin tuyên truyền, hoạt động ngày truyền thống của dân quân tự vệ tại cơ quan, tổ chức;

   e) Mua sắm, sửa chữa, bảo quản công cụ hỗ trợ cho tự vệ theo yêu cầu nhiệm vụ;

   g) Thực hiện kế hoạch hoạt động của tự vệ trong khu vực phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự;

   h) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xây dựng lực lượng tự vệ;

   i) Các khoản chi khác cho dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

   2. Bộ, ngành Trung ương bảo đảm phụ cấp trách nhiệm và hoạt động cho Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Báo điện tử Quân đội nhân dân
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn