Nhiệm vụ Cơ sở đào tạo Bộ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021

Ngày hỏi:24/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định của Bộ tài chính thì các cơ sở đào tạo có trách nhiệm gì trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 quy định nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021 như sau:

   - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính: Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2019.

   - Học viện Tài chính và các trường đào tạo thuộc Bộ: tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn