Nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân

Ngày hỏi:14/12/2017

Nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Lan Phương, hiện đang làm việc tại Quận 8, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân và tôi có một số thắc mắc. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Quy định 170-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong doanh nghiệp hiểu rõ và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

   2. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục và bằng hoạt động có hiệu quả của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội để người quản lý doanh nghiệp hiểu rõ phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược lâu dài của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và doanh nghiệp có trách nhiệm tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ của mỗi tổ chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 170-QĐ/TW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn