Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ca trực trực tuyến trong ngành Hải quan

Ngày hỏi:30/03/2017

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ca trực trực tuyến trong ngành Hải quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ca trực trực tuyến trong ngành Hải quan được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Kim Dung (dung****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ca trực trực tuyến trong ngành Hải quan được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành hải quan ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2017 như sau:

  1. Lãnh đạo ca trực.

  a) Chủ động theo dõi chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, thông tin, tình hình thực tế, chính sách liên quan đến hoạt động của ngành Hải quan, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục về áp dụng quản lý phân luồng để xác định nội dung trọng điểm cần chỉ đạo tập trung theo dõi, kiểm tra trong từng ca trực.

  b) Thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định tại Mục c, Điều 4, Quyết định số 4398/QĐ-TCHQngày 20/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo kiểm tra, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, xử lý khi phát hiện vi phạm; tiếp nhận, phân tích báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của các đơn vị để kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng cục trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

  c) Tổ chức, phân công công việc, chỉ đạo công chức trực ban thực hiện nhiệm vụ của ca trực.

  d) Khi có thông tin, tình huống phát sinh thì chỉ đạo ca trực thông qua hệ thống giám sát trực tuyến, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành để thu thập thông tin, phân tích, làm rõ và có phương án chỉ đạo phù hợp.

  e) Chỉ đạo việc thực hiện ghi nhật ký trực ban phản ánh nội dung công việc thực hiện khi trực ban và các thông tin có liên quan.

  2. Lãnh đạo cấp phòng trực ban.

  a) Tuân thủ sự chỉ đạo, phân công của lãnh đạo ca trực và tuân thủ các quy định khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tại địa điểm thực hiện trực ban.

  b) Phối hợp lãnh đạo Phòng Giám sát hải quan trực tuyến triển khai hoạt động giám sát trực tuyến để theo dõi, giám sát, kiểm tra trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo ca trực.

  c) Khi có thông tin, tình huống phát sinh thì chỉ đạo thu thập, đánh giá tình hình, báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên lãnh đạo ca trực và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý, phê duyệt của lãnh đạo ca trực.

  d) Phối hợp công chức Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Tổng cục thực hiện ghi nhật ký theo dõi các nội dung công việc thực hiện khi trực ban; các tình huống phát sinh, thông tin tiếp nhận khi trực ban; các nội dung đã chỉ đạo; việc thông báo ý kiến của lãnh đạo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan (theo mẫu Phụ lục I).

  3. Phòng Giám sát hải quan trực tuyến, Cục Điều tra chống buôn lậu.

  3.1. Nhiệm vụ của Trưởng phòng.

  a) Tổ chức, phân công lực lượng thực hiện hoạt động giám sát trực tuyến, phối hợp lãnh đạo cấp phòng trực ban để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung theo dõi, giám sát, kiểm tra trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo ca trực.

  b) Chỉ đạo sử dụng các biện pháp giám sát trực tuyến để thu thập, làm rõ nghi vấn khi có thông tin, tình huống phát sinh.

  c) Phối hợp lãnh đạo cấp phòng trực ban, để chỉ đạo cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện sau khi được sự phê duyệt của lãnh đạo ca trực. Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc và cập nhật kết quả thực hiện chỉ đạo của trực ban.

  d) Phân công công chức trực theo dõi hệ thống giám sát trực tuyến ngoài giờ hành chính, thực hiện giám sát trực tuyến theo chỉ đạo của lãnh đạo ca trực, báo cáo lãnh đạo phòng khi có thông tin, tình huống phát sinh.

  e) Chỉ đạo thu thập, đánh giá khi có thông tin, tình huống phát sinh ngoài giờ hành chính, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên lãnh đạo ca trực và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của lãnh đạo ca trực.

  3.2. Trách nhiệm của công chức.

  a) Tuân thủ sự chỉ đạo, phân công của lãnh đạo phòng, chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng chức trách với nhiệm vụ được giao;

  b) Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trực ban, giám sát trực tuyến đã được phân công.

  c) Trong quá trình thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến phát hiện dấu hiệu nghi vấn, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý, phê duyệt của lãnh đạo.

  Trên đây là quy định về Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ca trực trực tuyến trong ngành Hải quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Giám sát hải quan
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn