Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

Ngày hỏi:19/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2017 thì nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công:

   1. Nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 03 Đề án sau:

   - Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp;

   - Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

   - Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công;

   2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

   3. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

   Trên đây là quy định về thành lập nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn