Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày hỏi:27/06/2018

Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân được quy định như thế nào? Tôi là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Tôi có một bài báo cáo và cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi câu hỏi này: Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Chân thành cảm ơn Ban biên tập! Nguyệt Hằng (nguyet.hang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân được quy định tại Điều 3 Quy chế làm việc của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 4848/QĐ-BCT năm 2008 như sau:

   Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương, Ban Thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc:

   - Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Bộ Công Thương.

   - Thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Cơ quan Bộ Công Thương.

   - Sử dụng kinh phí, bao gồm các nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác, trong đó có nguồn kinh phí ODA, của Cơ quan Bộ Công Thương.

   - Chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Bộ Công Thương.

   - Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt và việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương.

   - Thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Công Thương.

   - Giải quyết các khiếu nại, tố cáo; thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra; xử lý các vụ, việc tham nhũng, lãng phí thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Bộ Công Thương.

   Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 4848/QĐ-BCT năm 2008.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn