Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

Ngày hỏi:19/10/2019

Cho tôi hỏi nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2017 thì Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công như sau:

   1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo:

   a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp.

   b) Quyết định thành lập Tổ biên tập giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

   c) Trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

   2. Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

   a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 02 Đề án, gồm:

   - Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

   - Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

   b) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp.

   c) Quyết định thành lập 2 Tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng các Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

   3. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

   Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn