Nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày hỏi:28/12/2018

Theo tôi được biết Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số. Tôi đang tìm hiểu về tổ công tác giúp việc cho Ủy ban này, anh chị cho tôi hỏi Các thành viên Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành kèm theo Quyết định 426/QĐ-TCTCPĐT năm 2018, quy định nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Tổ công tác như sau:

   - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác và Trưởng nhóm công tác về các nội dung tham mưu trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Được bảo lưu quan điểm trước lãnh đạo nhóm công tác.

   - Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số theo yêu cầu của lãnh đạo Tổ công tác, lãnh đạo nhóm công tác.

   - Có trách nhiệm đến làm việc tại Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu của Tổ trưởng tổ công tác; làm việc tập trung tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ công tác.

   - Là một trong những đầu mối của Tổ công tác trong việc phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai một số nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025;

   - Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác, nhóm công tác theo yêu cầu của lãnh đạo Tổ công tác, lãnh đạo nhóm công tác; cùng tập thể Tổ công tác, nhóm công tác xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổ công tác, nhóm công tác. Trường hợp không tham dự cuộc họp phải báo cáo với người chủ trì và cử người đi dự thay.

   - Các thành viên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị được huy động cán bộ của cơ quan, đơn vị mình tham gia đi thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Tổ công tác, lãnh đạo nhóm công tác giao.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Tổ công tác giúp việc chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn