Nhiệm vụ của cảng vụ viên hàng không hạng IV

Ngày hỏi:29/05/2020

Xin chào, anh chị cho em hỏi: Theo quy định mới nhất thì nhiệm vụ của cảng vụ viên hàng không hạng IV được quy định như thế nào? Mong được giải quyết.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 11/2020/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 01/08/2020) quy định nhiệm vụ của cảng vụ viên hàng không hạng IV, cụ thể như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, các quy chế, quy định, tài liệu hướng dẫn chuyên ngành hàng không của các tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay;

   - Tham mưu đầy đủ và có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật; tham gia hoặc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

   - Phân tích, đánh giá hiệu quả, báo cáo kịp thời, đề xuất giải pháp theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

   - Thực hiện chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, tổ chức thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác theo yêu cầu nhiệm vụ;

   - Tham gia xây dựng dự thảo quy trình, quy định, quy chế nội bộ;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn