Nhiệm vụ của Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu là gì?

Ngày hỏi:12/09/2016

Nhiệm vụ của Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu là gì? Sau khi tìm hiểu về công tác thanh tra quốc phòng. Hiện nay tôi có một thắc mắc mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ của Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu là gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị! Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 33/2014/NĐ-CP thì chánh Thanh tra quốc phòng quân khu có nhiệm vụ sau đây:

   a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của quân khu; lãnh đạo, chỉ huy Thanh tra quốc phòng quân khu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 14 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam, các văn bản pháp luật khác có liên quan;

   b) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của quân khu.

   Nhiệm vụ của Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 33/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động của Thanh tra quốc phòng

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thanh tra quốc phòng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn