Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương trong công tác quốc phòng

Ngày hỏi:21/08/2019

Tôi đang nghiên cứu các quy định pháp luật về quân đội, Ban biên tập cho tôi hỏi nhiệm vụ của chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương trong công tác quốc phòng như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 99/2019/TT-BQP quy định nhiệm vụ của chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương trong công tác quốc phòng, cụ thể như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu với ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy đảng, người đứng đầu bộ, ngành Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Luật Quốc phòng và Nghị định 168/2018/NĐ-CP;

   - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

   Trên đây là 02 nhiệm vụ của chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương trong công tác quốc phòng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT