Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày hỏi:28/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ công tác giúp việc chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành kèm theo Quyết định 426/QĐ-TCTCPĐT năm 2018, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác như sau:

   - Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác, Quyết định và phân công nhiệm vụ cho các Tổ phó, các nhóm công tác, các thành viên Tổ công tác và các cá nhân được trưng tập, huy động; chỉ đạo sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên Tổ công tác.

   - Trưng tập các thành viên và huy động chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc tập trung tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian nhất định để thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị cơ quan, đơn vị chủ quản thay thế nhân sự được trưng tập nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc.

   - Quyết định thành phần, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác. Là người phát ngôn chính thức của Tổ công tác.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban giao.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn