Nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý mã số, mã vạch được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý mã số, mã vạch được quy định ra sao? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý mã số, mã vạch được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Quyết định 08/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 15/04/2019) với nội dung như sau:

   - Tổ chức triển khai, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch và các công nghệ liên quan; đăng ký, cấp, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu mã số mã vạch;

   - Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực mã số mã vạch; khai thác cơ sở dữ liệu mã số, mã vạch;

   - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động mã số, mã vạch.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý mã số, mã vạch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn