Nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:01/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Huy Hoàng. Hiện đang làm việc tại một đơn vị kiểm toán nhà nước. Trong quá trình làm việc tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quyết định 158/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Tổ chức việc xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra phê duyệt.

   - Xây dựng đề cương và yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

   - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn thanh tra.

   - Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra.

   - Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Đoàn thanh tra; quản lý các thành viên Đoàn thanh tra trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

   - Lập biên bản thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, ghi nhật ký Đoàn thanh tra.

   - Tổ chức việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra.

   - Thường xuyên báo cáo với Người ký quyết định thanh tra về tình hình hoạt động của Đoàn thanh tra, kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn