Nhiệm vụ của văn thư tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội

Ngày hỏi:06/11/2019

Hiện đang làm việc tại một tổ chức xã hội. Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định hiện hành thì nhiệm vụ của văn thư tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của văn thư tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Mục 5 Hướng dẫn 48-HD/VPTW năm 2015, cụ thể như sau:

   - Trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức phân phối và chuyển giao văn bản đến cán bộ của đơn vị.

   - Theo dõi thời hạn giải quyết văn bản đến.

   - Tiếp nhận các dự thảo văn bản và chuyển giao văn bản đến văn thư cơ quan để trình người có thẩm quyền duyệt và ký văn bản.

   - Bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng văn bản lưu tại đơn vị.

   - Quản lý sổ sách và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý văn bản (nếu có).

   - Bảo quản và sử dụng con dấu của đơn vị (nếu có).

   - Thống kê và giao nộp hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn