Nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân

Ngày hỏi:11/12/2017

Nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Hải, hiện đang làm việc tại Quận 2, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân được quy định như thế nào?  Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Quy định 95-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để xem xét giải quyết hoặc báo cáo lên cấp ủy cấp trên.

   2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức về mọi mặt và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

   3- Lãnh đạo đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 95-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn