Nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân

Ngày hỏi:11/12/2017

Nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Lan Anh, hiện đang làm việc tại Quận 2, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Quy định 95-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Quán triệt và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu trên lĩnh vực công tác do cơ quan đảm nhiệm.

   2- Nghiên cứu, đề xuất để cấp trên xem xét, quyết định những chủ trương, phương hướng, đề án công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các nội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, cấp ủy ra nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan mình. Khi có yêu cầu và những nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cơ quan thực hiện.

   3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong cơ quan thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cấp trên những vấn đề cần thiết thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

   4- Lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy dân chủ ở cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành trong cơ quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 95-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn