Nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể

Ngày hỏi:22/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể được quy định thế nào? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 23 Điều 2 Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên trong việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã như sau:

   - Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

   - Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

   - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 6 tỉnh, bao gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban Kinh tế Trung ương
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn