Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển là gì?

Ngày hỏi:03/11/2018

Tôi hiện có vấn đề cần được giải đáp mong các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi.

Thúy Nga - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập như sau:

   1. Tổ chức việc thu thập, biên tập, rà soát, xử lý thông tin; bảo đảm cập nhật kịp thời, chính xác thông tin liên quan đến hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   2. Định hướng nội dung thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   3. Phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   4. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về các biện pháp nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   5. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.

   6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin tình hình hoạt động của các Bộ, ngành và của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

   7. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Biên tập và tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn