Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Ngày hỏi:28/07/2017

Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên khoa Luật Dân sự trường Đại học Luật TP.HCM. Trong quá trình học, khi tìm hiểu đến tổ chức và hoạt động của một số Bộ ngành trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, một vài điểm em chưa nắm rõ, mong được Ban biên tập giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, pháp luật quy định ra sao về nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý? Nội dung này được điều chỉnh bởi văn bản nào? Rất mong nhận được hỗ trợ từ các anh chị. Em xin cảm ơn! Ngọc Duy (duy_law***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được quy định tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Cụ thể bao gồm:

   a) Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; quy định các biểu mẫu, giấy tờ về trợ giúp pháp lý;

   b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý;

   c) Xây dựng và quản lý hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.

   Ngoài ra, trong một số lĩnh vực liên quan, Bộ Tư pháp thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

   - Về lý lịch tư pháp:

   + Hướng dẫn nghiệp vụ về lý lịch tư pháp; ban hành và quản lý thống nhất các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về lý lịch tư pháp;

   + Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp;

   + Quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;

   + Lập Lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

   - Về nuôi con nuôi:

   + Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký nuôi con nuôi; ban hành, quản lý thống nhất các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về nuôi con nuôi;

   + Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật;

   + Cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài và quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

   + Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 22/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn