Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và cơ quan ngang Bộ về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Ngày hỏi:30/09/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và cơ quan ngang Bộ về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là cán bộ về hưu. Gần đây tôi có việc cần nghiên cứu về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước. Tôi muốn tìm hiểu thông tin sau mong được ban biên tập giúp đỡ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ như sau:

   - Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; công bố (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước) và tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

   - Thẩm định về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ; phê duyệt và quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và cơ quan ngang Bộ về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn