Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về hội, tổ chức phi Chính phủ được quy thế nào?

Ngày hỏi:29/09/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về hội, tổ chức phi Chính phủ được quy thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi muốn tìm hiểu thông tin sau mong được ban biên tập giúp đỡ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về hội, tổ chức phi Chính phủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về hội, tổ chức phi Chính phủ được quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ như sau:

   - Công nhận ban vận động về thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; có ý kiến bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ hội, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật.

   - Hướng dẫn, tạo Điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

   - Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về hội, tổ chức phi Chính phủ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn