Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa

Ngày hỏi:01/03/2019

Xin chào, theo tôi được biết giám định y khoa là giám định về thương tật, tai nạn lao động, tiêu chuẩn sức khỏe để xác định khả năng lao động các đối tượng yêu cầu được giám định y khoa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 52/2016/TT-BYT thì Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa như sau:

   - Chủ trì, điều hành phiên họp kết luận của Hội đồng GĐYK hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, điều hành phiên họp trong trường hợp không thể tham gia phiên họp kết luận của Hội đồng GĐYK.

   - Kết luận giám định của từng đối tượng giám định trên cơ sở ý kiến thống nhất của ít nhất 2/3 số thành viên chính thức có mặt tham dự phiên họp của Hội đồng GĐYK.

   - Cùng các thành viên trong Hội đồng GĐYK chịu trách nhiệm về kết luận của Hội đồng GĐYK trong phiên họp mà cá nhân tham dự.

   - Ký Sổ họp Hội đồng GĐYK, Biên bản GĐYK trong phiên chủ trì điều hành.

   - Tham gia ý kiến và được bảo lưu ý kiến về nội dung liên quan đến GĐYK được ghi nhận trong Sổ họp Hội đồng GĐYK để Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK thực hiện hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

   - Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong phiên họp Hội đồng GĐYK.

   - Chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến GĐYK theo đề nghị của Lãnh đạo Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định y khoa
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn