Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước

Ngày hỏi:24/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hùng Lâm, hiện tôi đang công tác trong lĩnh vực kiểm toán. Vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc tôi monh nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà Nước quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 2264/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng về công tác thi đua khen thưởng. Chỉ đạo việc tổ chức, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước.

   - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng và sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc với các hoạt động của Hội đồng.

   - Quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

   - Có trách nhiệm công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước trên phương tiện thông tin thuộc quyền quản lý và xử lý thông tin trước khi trình cấp trên khen thưởng.

   - Ký, ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn