Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày hỏi:05/12/2018

Tôi được biết, Cục điều tra là Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hoạt động của Cơ quan điều tra thực hiện theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vây Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6 về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể như sau:

   Cục trưởng Cục điều tra được giao đảm nhiệm là Thủ trưởng Cơ quan điều tra có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

   - Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hoạt động điều tra và các hoạt động, công tác khác được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

   - Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên trong việc điều tra vụ án hình sự;

   - Kiểm tra các hoạt động điều tra của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên;

   - Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên;

   - Quyết định thay đổi Điều tra viên;

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra theo quy định tại Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

   Khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắng mặt, một Phó Thủ trưởng được Thủ trưởng ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng quy định tại khoản 1 Điều này. Phó Thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về nhiệm vụ được giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn