Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?

Ngày hỏi:23/04/2016
Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?
  • HĐND thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn về: Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định; giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

   + Quyết định chủ trương, biện pháp nhằm phát huy tiềm năng của địa phương để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu thời bình và thời chiến;

   + Quyết định chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã ở địa phương; quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, chuyển hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương từ thời bình sang thời chiến;

   + Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn