Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh về việc hoạt động thanh tra chuyên ngành

Ngày hỏi:22/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quang Ngọc, tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế thanh tra của kho bạc nhà nước. Tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh về việc hoạt động thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh về việc hoạt động thanh tra chuyên ngành được quy định quy định tại Điều 8 Quyết định 2456/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đã được phê duyệt.

   - Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

   - Thanh tra theo kế hoạch; thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

   - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của mình.

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   - Tổng hợp, báo cáo Kho bạc Nhà nước kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

   - Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn