Nhiệm vụ, quyền hạn của Khối, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hỏi:11/09/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về thi đua khen thưởng trong ngành Văn hóa, thể thao và du lịch. Cho tôi hỏi nhiệm vụ, quyền hạn của Khối, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì nhiệm vụ, quyền hạn của Khối, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

   - Tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua do Bộ phát động, cụ thể các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào thi đua trong Khối, Cụm thi đua nhằm phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng và có hiệu quả;

   - Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua, trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong Khối, Cụm thi đua;

   - Đánh giá, bình xét, suy tôn các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, xuất sắc trong Khối, Cụm thi đua theo thứ tự từ cao xuống thấp và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để đề nghị Bộ trưởng xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc, xuất sắc trong các Khối, Cụm thi đua hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xét tặng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Khối, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn