Nhiệm vụ, quyền hạn của phó thủ trưởng cơ quan điều tra viện kiểm sát?

Ngày hỏi:20/05/2019

Chào ban biên tập, em là học sinh trung học phổ thông em có dự định thi vào ngành kiểm sát, mong mọi người cho em biết nhiệm vụ, quyền hạn của phó thủ trưởng cơ quan điều tra là gì?

phamthanhphu@***gmail.com

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 Quyết định 193/QĐ-VKSTC 2019 Quy chế hoạt động Cơ quan điều tra viện kiểm sát quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của phó thủ trưởng cơ quan điều tra bao gồm:

   - Giúp Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong quản lý, chỉ đạo, điều hành xây dựng Cơ quan điều tra.

   - Trong hoạt động tố tụng hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo khoản 3, khoản 4 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 2, khoản 3 Điều 52 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự.

   - Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được phân công; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết các vấn đề được phân công.

   - Được Thủ trưởng Cơ quan điều tra ủy quyền thay mặt Thủ trưởng Cơ quan điều tra chỉ đạo giải quyết công việc chung của Cơ quan điều tra và ký văn bản thay Thủ trưởng Cơ quan điều tra; báo cáo Thủ trưởng Cơ quan điều tra kết quả giải quyết công việc trong thời gian được quản lý, chỉ đạo, điều hành.

   - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Thủ trưởng Cơ quan điều tra về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh/chị thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn