Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện theo Pháp lệnh Thanh tra 1990

Theo dõi sự thay đổi của Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện
Ngày hỏi:31/10/2018

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện theo Pháp lệnh Thanh tra 1990 được quy định như thế nào? Nhờ Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Minh Hằng - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện được quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Thanh tra 1990, theo đó:

   Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   1- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức, nghiệp vụ thanh tra đối với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

   2- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp (gọi chung là phòng, ban), Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác thanh tra và việc xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

   3- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những kiến nghị, quyết định không đúng của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công tác thanh tra;

   4- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước của trưởng phòng, ban, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều phòng, ban, nhiều xã, phường, thị trấn; việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương giao.

   Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của các cơ quan cấp trên hoặc địa phương khác đóng tại địa phương mình theo thẩm quyền quản lý Nhà nước của chính quyền cùng cấp.

   Yêu cầu trưởng phòng, ban, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thanh tra hoặc phúc tra việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;

   5- Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trưởng phòng, ban; giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trưởng phòng, ban đã giải quyết, nhưng đương sự còn khiếu nại hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

   6- Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra, trong trường hợp kiến nghị không được chấp nhận thì có quyền bảo lưu và báo cáo Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương giải quyết.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện theo Pháp lệnh Thanh tra 1990. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn