Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:05/12/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước. Liên quan đến vấn đề này, tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận được phản hồi. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 19 Quyết định 2456/QĐ-BTC năm 2014thanh-tra-kho-bac-nha-nuoc-3d515.html?hash=dieu_19' target='_Blank' >Quyết định 2456/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra.

   - Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

   - Kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

   d) Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và có trách nhiệm ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

   - Kiến nghị việc xử lý về vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra.

   - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn thanh tra về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo.

   Khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thành viên Đoàn thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh tra.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn