Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Ngày hỏi:13/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Viện kiểm sát Tối cao thì nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng khoa học được quy định thế nào? Nhờ giải đáp thắc mắc.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng khoa học.

   - Thể hiện quan điểm khoa học một cách độc lập, không chịu sự ràng buộc về quản lý hành chính.

   - Đề xuất sáng kiến khoa học, các nhiệm vụ khoa học theo quy định về quản lý khoa học của VKSND tối cao.

   - Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng khoa học.

   - Thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn khoa học được Hội đồng khoa học giao với trách nhiệm và thái độ mẫn cán, khách quan, xây dựng.

   - Được nhận thù lao nghiên cứu, tư vấn theo quy định của pháp luật và của VKSND tối cao.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện Kiểm sát nhân dân
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn