Nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên thường trực Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Ngày hỏi:13/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên thường trực Hội đồng khoa học VKSND tối cao được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên thường trực Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

   - Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành các công việc của Hội đồng khoa học trong thời gian giữa hai phiên họp; phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao thực hiện các công việc liên quan đến bảo đảm hoạt động của Hội đồng khoa học.

   - Chỉ đạo Thư ký Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp của Hội đồng khoa học.

   - Chủ trì các phiên họp của Hội đồng khoa học; ký các văn bản kết luận của Hội đồng khoa học và các công việc khác theo ủy quyền khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

   - Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Tòa án tối cao
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn