Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển là gì?

Ngày hỏi:05/11/2018

Theo tôi biết thì Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được Bộ tư pháp thành lập nhằm giúp Bộ trưởng tổ chức biên tập và cung cấp thông tin. Vậy vui lòng hỗ trợ giúp tôi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển là gì?

Giang Châu - Tp. HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Biên tập như sau:

   1. Thu thập, tiếp nhận, biên tập, cập nhật thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển; chuyển thành viên Ban Biên tập phụ trách lĩnh vực để phê duyệt thông tin thuộc diện cần phê duyệt hoặc xin ý kiến về việc đưa tin trong trường hợp cần thiết.

   2. Theo dõi và duy trì liên hệ với cộng tác viên, phối hợp với đầu mối cung cấp thông tin của các đơn vị, các Bộ, ngành; hướng dẫn tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.

   3. Theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin, định kỳ hàng tháng lập báo cáo tổng hợp tình hình đăng tải thông tin cho Trưởng Ban Biên tập.

   4. Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến, xây dựng quy trình thu thập, biên tập, cập nhật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thông tin tại khâu biên tập và cập nhật.

   5. Tổng hợp thống kê nhuận bút, thù lao cho việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển được phân công phụ trách trình Trưởng Ban Biên tập phê duyệt; thực hiện việc chi trả nhuận bút, thù lao theo chỉ đạo của Trưởng Ban Biên tập.

   6. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Biên tập; tổng hợp, ghi biên bản các cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp đến các thành viên.

   7. Xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động của Ban Biên tập, Cổng thông tin điện tử pháp điển định kỳ 6 tháng, hàng năm và các báo cáo khác của Ban Biên tập.

   8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Biên tập giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn