Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Bộ Nội vụ

Ngày hỏi:18/10/2018

Tìm hiểu về cơ cấu của Tổ công tác kiểm tra công vụ của Bộ Nội vụ tôi được biết, Tổ trưởng Tổ công tác, Tổ phó Tổ công tác, thành viên Tổ công tác. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Bộ Nội vụ có những nhiệm vụ quyền hạn gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Bộ Nội vụ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 782/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   - Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ và các hoạt động của Tổ công tác;

   - Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác, ký các văn bản điều hành hoạt động của Tổ công tác và các văn bản liên quan đến việc kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương;

   - Phê duyệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác;

   - Điều hành, phân công, chỉ đạo các thành viên Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao;

   - Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Tổ công tác;

   - Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động của Tổ công tác; kết quả kiểm tra và các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan;

   - Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, thay thế thành viên khi cần thiết.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn