Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Coi thi thi tuyển Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày hỏi:12/11/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi tuyển Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nhưng có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Coi thi thi tuyển Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Coi thi thi tuyển Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quyết định 436/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Giúp Hội đồng thi tuyển tổ chức coi thi theo Quy chế thi tuyển;

   - Phân công Giám thị phòng thi và Giám thị hành lang cho từng môn thi;

   - Tạm đình chỉ việc coi thi của Giám thị, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định đình chỉ thi đối với người dự thi nếu thấy có căn cứ người đó đã vi phạm Quy chế thi tuyển theo quy định;

   - Tổ chức thu bài thi, niêm phong bài thi để bàn giao cho Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi tuyển.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn