Nhiệm vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trong việc chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể

Ngày hỏi:22/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ thì Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trong việc chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể phải thực hiện những nhiệm vụ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trong việc chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 20 Điều 2 Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên trong việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã như sau:

   - Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Ủy ban Dân tộc về những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định.

   - Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực.

   - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của 4 tỉnh, bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Bình Thuận.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ủy ban Dân tộc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn