Nhiệm vụ Tổng cục Bộ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021

Ngày hỏi:24/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ Tổng cục Bộ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021 được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 quy định nhiệm vụ Tổng cục Bộ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021 như sau:

   - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của các đơn vị, lựa chọn xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   - Tiêu chí lựa chọn điểm: xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng hoặc tình hình tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.

   - Nội dung thực hiện:

   + Thí điểm xây dựng mô hình tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể như tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị.

   + Hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức tại các Tổng cục và tương đương.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn