Nhiệm vụ trưởng phòng Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt Bộ tài chính?

Ngày hỏi:30/01/2020

Chào luật sư, tôi đang tìm hiểu tiêu chuẩn về các chức vụ lãnh đạo trong bộ tài chính, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trưởng phòng Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt Bộ tài chính có nhiệm vụ gì?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 2792/QĐ-BTC năm 2019 quy định tiêu chuẩn lãnh đạo cấp Phòng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo đó:

   ...

   2. Nhiệm vụ:

   a. Tổ chức quản lý, điều hành công việc của phòng; quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả đối với công chức, viên chức và người lao động trong phòng.

   b. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức, viên chức và người lao động trong phòng; hướng dẫn, đôn đốc công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

   c. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình giải quyết các công việc của phòng.

   d. Quản lý việc chấp hành chế độ về thời gian làm việc; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

   đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Thủ trưởng đơn vị.

   e. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.

   g. Quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài sản được Bộ, đơn vị giao theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

   Trân trong!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT