Nhiệm vụ và quyền hạn của ban điều tra viện kiểm sát là gì?

Ngày hỏi:20/05/2019

Chào ban biên tập, em là học sinh trung học phổ thông em có dự định thi vào ngành kiểm sát, mong mọi người cho em biết nhiệm vụ và quyền hạn của ban điều tra viện kiểm sát là gì?

leducanhtuy@***gmail.com

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 7 Quyết định 193/QĐ-VKSTC 2019 Quy chế hoạt động Cơ quan điều tra viện kiểm sát quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của ban điều tra viện kiểm sát cụ thể như sau:

   Ban điều tra tham mưu giúp Thủ trưởng Cơ quan điều tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Chủ động nắm tình hình để phát hiện, thu thập nguồn tin về tội phạm; tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra.

   - Phối hợp với Văn phòng Cơ quan điều tra xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết công tác thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm, công tác điều tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra; đánh giá, dự báo các nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm; thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm thuộc thẩm quyền.

   - Phối hợp với Văn phòng Cơ quan điều tra tham mưu giúp Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra.

   - Sơ kết, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu xây dựng pháp luật, đề tài khoa học, đề án, các chuyên đề nghiệp vụ.

   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ trưởng Cơ quan điều tra phân công.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh/chị thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn